Uncategorized

Web Cruiser – Web Vulnerability Scanner

Terdapat pelbagai perisian bagi menguji tahap keselamatan sesebuah laman sesawang.Pada entri yang terdahulu Analyzer telah pun mengeluarkan review tentang Acunetix Web Security Scanner.Pelbagai perisian yang sama fungsi seperti ini sama ada perisian open source (percuma) mahu pun enterprise (berbayar).Pilihan ditangan pengguna bagi memilih web vulnerability scanner yang terbaik.

Ujian penembusan/penegangan (Penetration Testing @ Pentest) adalah sangat penting bagi sesuatu laman web bagi mengelakkan sesuatu laman web itu di masuki seterusnya di ambil alih.Pada setiap laman web tidak akan terkecuali berhadapan kemungkinan menghadapi serangan SQL Injection dan Cross Site Scripting.

Web Cruiser mampu memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada sesebuah laman web dengan melakukan Ujian Penetration Testing.Apa yang menarik pada Web Cruiser ialah :

 • Crawler (laman Directories dan Files)
 • Vulnerability Scanner : SQL Injection,Cross Site Scripting,XPath Injection dan sebagainya
 • SQL Injection Scanner
 • SQL Injection Tool : GET/Post/Cookie Injection POC(Proof Of Concept)
 • SQL Injection untuk SQL Server : PlainText/Union/Blind Injection
 • SQL Injection untuk MySQL : PlainText/Union/Blind Injection
 • SQL Injection untuk DB2 : Union/Blind Injection
 • SQL Injection untuk Accsess : Union/Blind Injection
 • Post Data Resend
 • Cross Site Scripting Scanner dan POC
 • XPaht Injection Scanner dan POC
 • Mendapatkan Cookie secara automatik pada Web Browser untuk Authentication
 • Laporan Pengeluaran

System yang diperlukan bagi menyokong Web Cruiser ialah Windows dan .Net Framework atau version yang lebih tinggi.Terdapat 2 versi Web Cruiser ini.Download di bawah :

Selepas anda selesai memuat turun,rujuk gambar dibawah bagi memasukkan registry key ini :
User :  WWW
Serial :  3E08-3C1B-CAFB-321F

Klik pada butang About dan masukkan user dan juga serial.Siap!!!
Berikut adalah beberapa Screen shot dari Web Cruiser :