A regular tech blogger who have passions for cats. I will not put my trust on anybody who hated them, doesn't matter if they are my friends or family. I have a dream where I am the owner of a Cat Cafe. Help me achieve it by hiring me as your reviewer. For any review inquiries, you can contact me at [email protected]

Salah satu kaedah menggodam yang asas ialah Brute Force. Melalui kaedah ini, penggodam akan meneka kata laluan yang mungkin digunakan oleh sasaran. Serangan ini akan cuba untuk menggunakan gabungan kesemua watak (characters) yang mungkin digunakan sebagai kata laluan.

Di bawah ini dipaparkan sebuah gambar yang menunjukkan 50 kata laluan yang paling kerap digunakan oleh mangsa. Oleh itu, jangan sesekali gunakan kata laluan di bawah jika anda tidak mahu akaun anda dijadikan mangsa seterusnya.