A regular tech blogger who have passions for cats. I will not put my trust on anybody who hated them, doesn't matter if they are my friends or family. I have a dream where I am the owner of a Cat Cafe. Help me achieve it by hiring me as your reviewer. For any review inquiries, you can contact me at [email protected]

Seperti mana yang telah diketahui, Adobe Menggugurkan Sokongan Flash Terhadap Linux. Oleh itu, para pengguna Linux mempunyai masa sehingga 5 tahun sebelum sokongan tamat sepenuhnya, untuk mencari pengganti atau Alternatif kepada pemain flash dari Adobe ini.

Lightspark ialah alternatif yang diketahui umum, sangat sesuai bagi sistem operasi Linux. Berikut dipaparkan satu video pendek akan ujian ringkas yang dijalankan ke atasnya. Sila ambil perhatian, Lightspark masih dalam sesi pembangunan yang intensif, dan ini bererti masih banyak perkara yang perlu diperbaiki sama ada dari kepenggunaan mahupun bugs.