Gambar pinjam dari FIT Diterjemahkan dari Wiki-nya, Psikografik (Psychographic) ialah kajian atau pembelajaran personaliti, nilai, pendapat, perangai/kelakuan, minat, dan gaya hidup. Berbeza sekali dengan Demografik,…